O NAS

branica

     Umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy wyszkolonych strażaków – ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Założona w 1917 roku i nieprzerwanie działająca do chwili obecnej. W 2001 roku włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Zarejestrowana w KRS jako stowarzyszenie. Działa przede wszystkim na terenie gminy wiejskiej Radzyń Podlaski i powiatu radzyńskiego. Wyposażona w 3 samochody ratowniczo – gaśnicze (2 ciężkie i 1 lekki). Oprócz normalnej działalności przeciwpożarowej, jako jednostka będąca w strukturach KSRG była dysponowana do działań przeciwpowodziowych w 2010 roku.